Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2010/11:83 Onsdagen den 6 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:83

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:83

Onsdagen den 6 april

Kl. 09:00 - 20:28

1 § Val till Valprövningsnämnden

Talmannen meddelade att till kammaren hade inkommit protokoll från valberedningen avseende val av ordförande och ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden.  

Vidare hade överlämnats gemensamma listor för val av sex ledamöter och sex suppleanter i Valprövningsnämnden. En promemoria med föreslagna namn hade delats ut till kammarens ledamöter. 

Företogs val av sex ledamöter och sex suppleanter i Valprövningsnämnden. 

Sedan den gemensamma listan godkänts av kammaren befanns följande personer, för tiden till dess nytt val till nämnden skulle äga rum, valda till 

ledamöter i Valprövningsnämnden

Ola Sundell, f.d. riksdagsledamot 
Pia Nilsson (S) 
Marianne

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.