Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2010/11:48 Onsdagen den 26 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:48

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:48

Onsdagen den 26 januari

Kl. 09:00 - 16:03

1 § Aktuell debatt: Våldsbejakande extremism

Anf. 1 JIMMIE ÅKESSON (SD):

Fru talman! Det är nu drygt en månad sedan vi i julhandeln utsattes för ett islamistiskt terrordåd mitt i centrala Stockholm. Hade detta terrordåd lyckats hade katastrofen varit ett faktum. Jag menar att vi ska vara ytterst tacksamma för att ingen oskyldig dog eller skadades allvarligt i samband med detta. Det tror jag att vi alla kan skriva under på. 

Detta har satt fokus på debatten om hur vi ska arbeta förebyggande mot islamistisk terror. Det är glädjande att alla partier här i riksdagen har kunnat enas om vikten av att den här debatten blir av. 

Vi måste ha klart för oss att en sådan här debatt inte föranleds

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.