Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2010/11:44 Torsdagen den 20 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:44

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:44

Torsdagen den 20 januari

Kl. 14:00 - 16:15

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Erik Bengtzboe
(M) anhållit om entledigande från uppdraget som ersättare för talmannen från och med den 21 januari. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

2 § Anmälan om ny ersättare för talmannen

Talmannen anmälde att
Peder Wachtmeister
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för talmannen från och med den 21 januari. 

3 § Frågestund

Anf. 1 TALMANNEN:

Jag hälsar statsråden välkomna till dagens frågestund. 

Förändringar i sjukförsäkringen

Anf. 2 TOMAS ENEROTH (S):

Herr talman! Effekterna av regeringens misslyckade sjukförsäkringsreform är nog väl kända i denna kammare. Sedan utförsäkringsgarantin trädde i kraft har tusentals

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.