Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:32 Onsdagen den 18 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:32

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:32

Onsdagen den 18 november

Kl. 09:00 - 21:58

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 november. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till krigsdelegationen

Andre vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Dan Kihlström som ledamot i krigsdelegationen. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i krigsdelegationen

Dan Kihlström (kd) 

3 § Meddelande om val

Andre vice talmannen meddelade att val av nya riksrevisorer skulle äga rum
torsdagen den 19 november


4 § Meddelande om aktuell debatt

Andre vice talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiet de Grönas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om regeringens styrning av det

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.