Riksdagens protokoll 2006/07:41 Fredagen den 15 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2006/07:41

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2006/07:41

Fredagen den 15 december

Kl. 09:00 - 13:27

1 § Anmälan om personlig ersättare för vald ledamot av riksdagsstyrelsen

Förste vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält
Magdalena Andersson
som personlig ersättare för Hillevi Engström i riksdagsstyrelsen. 

2 § Riksdagsvalet

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna skrivelse: 

Härmed meddelas att Valprövningsnämnden den 6 december 2006 utan ändring i Valmyndighetens beslut om utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006 avslutat prövningen av inom besvärstiden inkomna överklaganden över valet. 

Valmyndighetens beslut den 21 september 2006 att fastställa utgången av riksdagsvalet har därmed vunnit laga

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.