Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2005/06:127 Fredagen den 19 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:127

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:127

Fredagen den 19 maj

Kl. 09:00 - 14:24

1 § Anmälan om kompletteringsval till utskott och Nordiska rådets svenska delegation

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Fredrik Olovsson som ledamot i försvarsutskottet, Britt Olauson som suppleant i försvarsutskottet och trafikutskottet samt Paavo Vallius som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.  

Andre vice talmannen förklarade valda till 

ledamot i försvarsutskottet

Fredrik Olovsson (s) 

suppleant i försvarsutskottet

Britt Olauson (s) 

suppleant i trafikutskottet

Britt Olauson (s) 

ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

Paavo Vallius (s) 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.