Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2005/06:41 Onsdagen den 30 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:41

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:41

Onsdagen den 30 november

Kl. 09:00 - 16:20

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 november. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Anna Grönlund Krantz
(fp) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 december varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Åke Bergbäck. 

3 § Meddelande om allmän debattimme

Tredje vice talmannen meddelade att information om allmän debattimme
onsdagen den 7 december efter voteringen kl. 9.00
delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Meddelande om särskild debatt

Tredje vice talmannen meddelade att debattregler för särskild debatt om värdetransportrånen
tisdagen den 13 december kl. 13.30
delats

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.