Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2004/05:143 Lördagen den 18 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2004/05:143

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2004/05:143

Lördagen den 18 juni

Kl. 09:00 - 11:37

1 § Avsägelser

Talmannen meddelade att
Peter Pedersen
(v) avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

Talmannen meddelade att
Helena Hillar Rosenqvist
(mp) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet från och med den 22 augusti. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till kulturutskottet och lagutskottet

Talmannen meddelade 

att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Siv Holma som ledamot i kulturutskottet och Peter Pedersen som suppleant i kulturutskottet samt 

att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Mikael Johansson som

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.