Riksdagens protokoll 2004/05:142 Fredagen den 17 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2004/05:142

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2004/05:142

Fredagen den 17 juni

Kl. 09:00 - 13:04

1 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2005

Talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2005 delats ut till kammarens ledamöter. 

2 § Meddelande om statistiska uppgifter för riksdagsarbetet

Talmannen meddelade att statistiska uppgifter för riksdagsarbetet under riksmötet 2004/05 delats ut till kammarens ledamöter. 

Statistiken skulle fogas som bilaga till detta protokoll. 

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott:  

2004/05:FPM71 Förslag till landsbygdsförordning

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.