Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2003/04:93 Fredagen den 2 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2003/04:93

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2003/04:93

Fredagen den 2 april

Kl. 09:00 - 14:06

1 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att
Bo Bernhardsson
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet och att
Inger Segelström
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till vissa utskott

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Tommy Ternemar som suppleant i finansutskottet och Börje Vestlund som suppleant i skatteutskottet samt att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp under Cecilia Widegrens föräldraledighet anmält Lars Elinderson som suppleant i finansutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. 

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.