Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:121 Torsdagen den 12 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2002/03:121

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:121

Torsdagen den 12 juni

Kl. 09.00 - 16.23

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 juni.
2 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen

Tredje vice talmannen anmälde att följande fakta-
promemorior om förslag från Europeiska kommissio-
nen inkommit och överlämnats till utskott:
2002/03:FPM77 Faktapromemoria om kommissio-
nens förslag till ändring av EG:s mervärdesskatte-
regler beträffande tjänster inom postsektorn
KOM(2003)234 till skatteutskottet
2002/03:FPM78 Gemenskapskrav beträffande foder-
hygien KOM(2003)180 till miljö- och jordbruks-
utskottet

3

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.