Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:83 Onsdagen den 2 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2002/03:83

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:83

Onsdagen den 2 april

Kl. 09.00 - 17.59

19.00 - 23.04

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 27 mars.
2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Motioner
2002/03:U5-U8 till utrikesutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter
Finansutskottets betänkanden 2002/03:FiU13, FiU14
och FiU17
Kulturutskottets betänkande 2002/03:KrU6
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2002/03:AU5

4 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den
27 mars

KU21 Frågor om kommunal kompetens
Punkt 1 (Likställighetsprincipen)
1. utskottet
2. res. 1 (c)
Votering:
277

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.