Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:34 Onsdagen den 26 november

ProtokollRiksdagens protokoll 1997/98:34

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:34

Onsdagen den 26 november

Kl. 9.00 - 17.48

19.00 - 20.12

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 20 november.

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att Isa Halvars-
son (fp) avsagt sig uppdragen som ledamot i skatteut-
skottet och som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den
1 december 1997.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

Förste vice talmannen meddelade att Bo Könberg
(fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden
fr.o.m. den 1 december 1997.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Förste vice talmannen meddelade att Karin Pilsä-
ter (fp) avsagt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.