Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:113 Tisdagen den 3 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 1996/97:113

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:113

Tisdagen den 3 juni

Kl. 10.00 - 18.20

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 28 maj.

2 § Val av en ställföreträdande ombudsman vid
JO-ämbetet

Anf. 1 BIRGIT FRIGGEBO (fp):
Herr talman! Konstitutionsutskottet föreslår en-
hälligt att riksdagen för tiden den 1 september 1997
till den 31 augusti 1999 till ställföreträdande om-
budsman vid JO-ämbetet utser f.d. president Leif
Ekberg.

Kammaren biföll konstitutionsutskottets förslag
och utsåg därmed under tiden den 1 september 1997-
31 december 1999 till

ställföreträdande ombudsman vid JO-ämbetet
Leif Ekberg

3

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.