Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:110 Torsdagen den 29 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 1996/97:110

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:110

Torsdagen den 29 maj

Kl. 12.00 - 18.01

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om val av ställföreträdande
ombudsman vid JO-ämbetet

Förste vice talmannen meddelade att val av ställ-
företrädande ombudsman vid JO-ämbetet skulle ske
vid kammarens sammanträde tisdagen den 3 juni.

2 § Meddelande om anmälan till talarlistan

Förste vice talmannen meddelade att anmälan till
talarlistan för arbetsplenum måndagen den 2 juni
skulle ske senast fredagen den 30 maj kl. 15.00.

3 § Återkallelse av proposition, m.m.

Regeringen hade genom skrivelse 1996/97:168
återkallat proposition 1996/97:131 om prövningstill-
stånd

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.