Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:109 Onsdagen den 28 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 1996/97:109

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:109

Onsdagen den 28 maj

Kl. 9.00 - 17.57

19.00 - 19.39

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om uteblivna svar på interpel-
lationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellationerna 1996/97:323, 334, 359, 368 och
371

Till riksdagen
Interpellation 1996/97:323 av Chatrine Pålsson
om de mindre sjukhusen.
Interpellation 1996/97:334 av Göte Jonsson om
förtroendenämnderna.
Interpellation 1996/97:359 av Bo Könberg om
vårdgarantin.
Interpellation 1996/97:368 av Thomas Julin om
rättssäkerheten inom socialtjänsten.
Interpellation 1996/97:371 av Bo Könberg om
privata husläkare.
Interpellationerna

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.