Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:103 Torsdagen den 15 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 1996/97:103

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:103

Torsdagen den 15 maj

Kl. 12.00 - 17.59

19.00 - 20.36

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid fråge-
stunden tisdagen den 20 maj kl. 14.00 skulle följande
statsråd närvara:
Finansminister Erik Åsbrink, socialminister Mar-
got Wallström, utbildningsminister Carl Tham, stats-
rådet Pierre Schori, kommunikationsminister Ines
Uusmann, kulturminister Marita Ulvskog och för-
svarsminister Björn von Sydow.

2 § Meddelande om fördröjda svar på interpel-
lationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation 1996/97:299

Till riksdagen
Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.