1938. Första kammaren. Nr 29

ProtokollRiksdagens protokoll 1938:29

Antal sidor
58
riksdag
tvåkammaren
kammare
Första kammaren
session
lagtima

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

RIKSDAGENS PROTOKOLL

1938. Första kammaren. Nr 29.

Onsdagen den 27 april.

Kammaren sammanträde kl. 11 f. m.

Justerades protokollet för den 21 innevarande månad.

Företogs val av dels sex revisorer för granskning av statsverkets, riksbankens

och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning, dels ock sex

suppleanter för dessa revisorer; och befunnos efter valförrättningens slut följande

ledamöter av riksdagens första kammare hava blivit utsedda till

revisorer:

med 89 röster,

» 89 » ,

» 89 » ,

>i 89 » ,

» 89 » ,

» 89 » ;

herr Bäcklund, H. K. V.,

» Domö, F.,

» Eskhult, E.,

» Karlsson, Oscar Gottfrid,

» Tamm, G.,

» Walles, J. G.,

suppleant för herr Bäcklund, H. K. V

herr

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.