1930. Andra kammaren. Nr 17

ProtokollRiksdagens protokoll 1930:17

Antal sidor
0
riksdag
tvåkammaren
kammare
Andra kammaren
session
lagtima

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

RIKSDAGENS PROTOKOLL

1930. Andra kammaren. Nr 17.

Tisdagen den 11 mars.

Kl. 3.30 e. m.

§ 1.

Justerades protokollen för den 4 och den 5 innevarande mars.

§ 2.

Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg:

Att riksdagsman K. A. Borg, lidande av febersjukdom, är oförmögen till

arbete, intygas.

Stockholm den 11 mars 1930.

Ivar Abrahamson.

Leg. läk.

§ 3.

Herr statsrådet Dahl avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner:

nr 195, angående utövandet av statens tobaksmonopol;

nr 196, med förslag till förordning örn vissa ändringar i förordningen den

14 juni 1917 (nr 340) angående försäljning av rusdrycker m. m.;

nr 187, med förslag till lag örn förbud mot plockning av lingon före viss

dag;

nr 188, med förslag till lag örn tjurbesiktningstvång;

nr

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.