Vissa tobaksfrågor

Proposition 2001/02:64

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Registrering
2001-12-05
Inlämning
2001-12-05
Bordläggning
2001-12-05
Hänvisning
2001-12-06
Motionstid slutar
2002-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2001/02:64

Vissa tobaksfrågor

Prop.

2001/02:64

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 november 2001

Lena
Hjelm-Wallén

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett förbud för näringsidkare att vid marknadsföring av andra varor än tobaksvaror eller tjänster som riktas till konsumenter använda varukännetecken som till någon del är i bruk för en tobaksvara eller är registrerade eller inarbetade för en sådan vara enligt gällande bestämmelser om varumärken. Förbudet är begränsat till användningen av varukännetecken i kommersiella annonser i periodiska skrifter och i ljudradio- och
TV-program.
Det krav på särskild måttfullhet som enligt nuvarande

Förslagspunkter (2)

 • 0
  Riksdagen antar slutligt regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:SoU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 0.1
  Riksdagen antar slutligt regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:KU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Följdmotioner (15)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.