Till innehåll på sidan

Utlåning till Irland

Proposition 2011/12:119

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2012-03-27
Inlämning
2012-03-27
Bordläggning
2012-03-27
Hänvisning
2012-03-28
Motionstid slutar
2012-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
Regeringens proposition 2011/12:119

Utlåning till Irland

Prop.

2011/12:119

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige och Irland har enats om ett avtal om utlåning till Irland med 600 000 000 euro med anledning av den finansiella kris som drabbat landet. Regeringen har beslutat att underteckna avtalet med förbehåll för riksdagens godkännande. I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om lånet till Irland.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

3

2

Ärendet och dess beredning..............................................................

Förslagspunkter (1)

  1. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om ett lån till Irland på högst 600 000 000 euro.
    Behandlas i:
    Betänkande 2011/12:FiU41
    Utskottets förslag: Bifall
    Kammarens beslut: Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.