Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Proposition 2013/14:241

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet
Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Registrering
2014-06-17
Inlämnad
2014-06-17
Bordlagd
2014-06-17
Hänvisad
2014-06-18
Motionstid slutar
2014-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2013/14:241

Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Prop.

2013/14:241
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 12 juni 2014
Fredrik Reinfeldt
Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till lagändringar inom taxitrafikområdet. Det föreslås att den som har taxitrafiktillstånd och som tillämpar ett jämförpris över 500 kr för färden ska se till att en prisuppgift lämnas. Prisuppgiften ska ange ett högsta pris för färden. Uppgiften ska lämnas när färden beställs. Bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden och ska bevaras hos taxiföraren och tillståndshavaren. I propositionen lämnas också förslag som avser att underlätta myndigheternas

Förslagspunkter (2)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2014/15:TU4
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.