Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online

Proposition 2022/23:9

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-10-27
Bordlagd
2022-10-27
Hänvisad
2022-11-08
Motionstid slutar
2022-11-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:9

Stark kundautentisering vid fakturabetalningar

Prop.

online

2022/23:9
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 27 oktober 2022
Ulf Kristersson
Niklas Wykman
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
En betaltjänstleverantör – t.ex. ett kreditinstitut – ska tillämpa stark kundautentisering när betalaren loggar in på sitt betalkonto online, initierar en elektronisk betalningstransaktion eller genomför någon åtgärd på distans som kan innebära en risk för svikligt förfarande eller andra former av missbruk. Kravet kan uppnås på olika sätt, t.ex. genom användning av
e-legitimation
eller bankdosa och har sedan de infördes medfört att bedrägerier vid betalningar vid
e-handel
har minskat

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.