Till innehåll på sidan

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram

Proposition 2021/22:94

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-02-01
Bordlagd
2022-02-01
Hänvisad
2022-02-02
Motionstid slutar
2022-02-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:94

Ökade möjligheter till grundläggande

Prop.

behörighet på yrkesprogram

2021/22:94

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 januari 2022

Magdalena Andersson

Lina Axelsson Kihlblom (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. För att det ska vara möjligt utan att minska yrkesförberedelsen ska också programmens omfattning utökas, både vad gäller gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Det ska dock vara möjligt att välja bort grundläggande behörighet. Förslagen

Förslagspunkter (1)

  1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
    Behandlas i: Utbildningsutskottet
    Betänkande 2021/22:UbU22
    Utskottets förslag: Bifall
    Kammarens beslut: Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.