Offentlighets- och sekretesslag

Proposition 2008/09:150

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Registrering
2009-03-17
Inlämning
2009-03-17
Bordläggning
2009-03-17
Hänvisning
2009-03-18
Motionstid slutar
2009-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Offentlighets- och sekretesslag

2008/09:150

sekretesslagens

2009.

uppfinningar,

konstnärliga

åtgärder,

och

anhållna

andra

fartyg,

regionala

neringen,

bostadsräkning,

varor,

år

anläggningar

ligheter;

brottmål,

funktionshindrade,

veterinäryrket,

förmedling,

vissa

register,

luftfartyg,

ningsskyddande

system,

brottmål,

arbete,

Skatteverkets

Kronofogdemyndighetens

Tullverkets

sjukvården

tion,

rörelse,

enskilda

säkerhetstjänst,

lingsverksamhet,

allmänna

ningen.

bestämmelser

skydd

(16

(17

(35

verksamhet

eller

Definitioner

handlingar,

lingar.

männa

heter,

styckena.

ordnad.

framgå

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2008/09:KU24
  Utskottets förslag
  Delvis bifall, Delvis bifall, Delvis bifall, Bifall, Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.