Till innehåll på sidan

Lotterier över Internet m.m.

Proposition 2001/02:153

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2002-03-21
Registrering
2002-03-22
Inlämning
2002-03-22
Bordläggning
2002-03-22
Hänvisning
2002-04-02
Motionstid slutar
2002-04-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2001/02:153

Lotterier över Internet m.m.

Prop.

2001/02:153

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2002

Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lotterilagen (1994:1000) anpassas till den tekniska utvecklingen genom att särskilda regler för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor införs. Detta innebär att föreningslivets anordnare av lotterier fortsättningsvis får möjlighet att även förmedla sina lotterier med hjälp av kommunikationstjänster såsom Internet, mobiltelefoni eller liknande.

Tillstånd att anordna eller förmedla lotterier med hjälp av elektromagnetiska vågor får i princip ges under

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:KrU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.