Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 1956

Proposition 1956:7

Antal sidor
66
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
lagtima

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 1956

1

Nr 7

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förordning

om kontroll å ädelmetallarbeten; given Stockholms

slott den 9 december 1955.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

över finansärenden för denna dag, inhämta riksdagens yttrande

över härvid fogade förslag till förordning om kontroll å ädelmetallarbeten.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom propositionen inhämtas riksdagens yttrande över huvudgrunderna

i ett förslag till förordning om kontroll å ädelmetallarbeten (platina-, guldoch

silverarbeten). Förslaget innebär framför allt en modernisering av lagstiftningen

på detta område. Bland nyheterna må

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.