Innehållsvillkor för public service på internet

Proposition 2022/23:83

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Kulturdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-21
Bordlagd
2023-03-21
Hänvisad
2023-03-22
Motionstid slutar
2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:83

Innehållsvillkor för public service på internet

Prop.

2022/23:83
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2023
Ulf Kristersson
Parisa Liljestrand
(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att radio- och
tv-lagen
(2010:696) ändras så att regeringen får möjlighet att besluta om villkor för public
service-företagens
sändningar och tillhandahållanden av ljudradio- och
tv-program
genom tråd. Det betyder att villkor kan ställas upp för radio- och
tv-program
som sänds eller tillhandahålls av företagen på bland annat internet.
Villkoren föreslås få avse opartiskhet och saklighet, genmälen, beriktiganden samt reklam, andra annonser, sponsring och produktplacering.

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU34
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om villkor för innehåll i sändningar och tillhandahållanden genom tråd (avsnitt 4.4).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU34
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ändrad beslutsordning vid förhandsprövning av nya tjänster från public service (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU34
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.