Till innehåll på sidan

Förvalsalternativet inom premiepensionen

Proposition 2021/22:280

Propositionen bereds i utskott

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-07-26
Hänvisad
2022-09-05
Bordlagd
2022-09-05
Motionstid slutar
2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:280

Förvalsalternativet inom premiepensionen

Prop.

2021/22:280

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 juli 2022

Ardalan Shekarabi

Max Elger (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen ändringar av regleringen för Sjunde
AP-fonden,
som förvaltar premiepensionen åt de individer som inte själva valt fonder för sin premiepension (förvalsalternativet). Förslagen är i huvudsak följande.

•Det klargörs att målet för Sjunde
AP-fondens
förvaltning av fonder är detsamma som målet för premiepensionssystemet i stort. Målet är alltså att förvalsalternativet inom premiepensionen ska utgöra ett pensionssparande av hög kvalitet som ger en trygg pension.

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU5
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU5
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU5
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.