Till innehåll på sidan

Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar

Proposition 1995/96:231

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1996-07-04
Bordläggning
1996-07-10
Hänvisning
1996-07-11
Motionstid slutar
1996-09-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1995/96:231

Fortsatt reformering av beskattningen av
utländska kapitalförsäkringar

Prop.

1995/96:231

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 juni 1996

Göran Persson

Thomas Östros

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den särskilda punktskatten på premier för
utländska kapitalförsäkringar slopas och att försäkringarna avkastnings-
beskattas på motsvarande sätt som svenska kapitalförsäkringar. För ut-
ländska kapitalförsäkringar ligger dock skattskyldigheten hos försäk-
ringsstagaren och inte hos försäkringsgivaren så som gäller för inhemska
kapitalförsäkringar. Det föreslås även en justering i reglerna för förmö-
genhetsvärderingen av svenska och

Förslagspunkter (4)

 1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:SkU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 3. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 4. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:SkU20
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.