Till innehåll på sidan

Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater

Proposition 2021/22:246

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Försvarsdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-05-16
Bordlagd
2022-05-16
Motionstid slutar
2022-05-17
Hänvisad
2022-05-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:246

Förbättrade rättsliga förutsättningar för att

Prop.

kunna ta emot militärt stöd från andra stater

2021/22:246

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 2022

Magdalena Andersson

Peter Hultqvist (Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari i år har tydliggjort att Ryssland inte anser sig bundet av den regelbaserade världsordningen som Sverige bygger sin säkerhet på. Det råder ett nytt och försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. I ljuset av förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön ser Sverige över hur den egna säkerheten kan stärkas. I det uppkomna läget föreslås vissa lagändringar för att skyndsamt effektivisera Sveriges

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i luftfartslagen (2010:500).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.