Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Proposition 2020/21:208

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-06-10
Bordlagd
2021-06-10
Hänvisad
2021-06-11
Motionstid slutar
2021-06-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:208

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda

Prop.

ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till

2020/21:208

företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt

andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 10 juni 2021
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen
covid-19.

I propositionen lämnas förslag till lagstiftning som innebär att det förstärkta stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden december
2020–juni
2021 förlängs med ytterligare tre månader t.o.m. september samma år.

Förslagspunkter (6)

 • 1
  Riksdagen antar förslaget till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, dels ändring i samma lag (avsnitt 2 och 4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU52
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 besluta att till andra stater eller den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax sälja vaccin mot covid-19 som inte längre behövs för att säkerställa det nationella behovet till ett pris som inte uppfyller kravet på affärsmässighet (avsnitt 6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU52
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU52
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:25 Researrangörslån inom utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU52
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ställa ut kreditgarantier eller besluta om en låneram i Riksgäldskontoret för SAS-koncernen som uppgår till högst 1 500 000 000 kronor (avsnitt 6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU52
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU52
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.