Till innehåll på sidan

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

Proposition 2021/22:277

Propositionen bereds i utskott

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-07-12
Hänvisad
2022-09-05
Bordlagd
2022-09-05
Motionstid slutar
2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:277

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för

Prop.

kollektiva hyrestvister

2021/22:277

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 juli 2022

Morgan Johansson

Lena Hallengren (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det införs ett oberoende tvistlösningsförfarande för tvister om de årliga hyresändringarna mellan de kollektivt förhandlande parterna på hyresmarknaden.

Om parterna inte kommer överens om den årliga hyresändringen, ska hyresnämnden på en parts begäran utse en särskild skiljeman att pröva tvisten. Parterna ska som utgångspunkt vara skyldiga att ingå en förhandlingsöverenskommelse i enlighet med skiljemannens rekommendation till lösning

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tvistlösning inom ramen för vissa kollektiva hyresförhandlingar.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304).
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.