Till innehåll på sidan

Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Proposition 2017/18:81

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-01-23
Bordlagd
2018-01-23
Hänvisad
2018-01-24
Motionstid slutar
2018-02-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:81

Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Prop.

2017/18:81

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 januari 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att skyddet mot trakasserier och förföljelse ska stärkas. Det ska ske genom en bättre kontroll av att kontaktförbud följs och en skärpt syn på överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Det föreslås att utvidgade kontaktförbud ska kunna övervakas elektroniskt. Detta ska vara huvudregeln om den som avses med ett beslut tidigare har överträtt ett kontaktförbud. Den längsta möjliga förbudstiden för kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning ska

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.