Till innehåll på sidan

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

Proposition 2009/10:165

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Registrering
2010-03-23
Inlämning
2010-03-23
Bordläggning
2010-03-23
Hänvisning
2010-03-24
Motionstid slutar
2010-04-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

Regeringens proposition 2009/10:165

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och

Prop.

trygghet

2009/10:165

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller ett förslag till ny skollag. Utgångspunkten för förslaget till ny skollag är en tydlig och enkel struktur, som i så stor ut- sträckning som möjligt är gemensam för alla skol- och verksamhets- former och alla huvudmän. Förskolan blir en egen skolform och de fri- stående skolorna och förskolorna blir en del av skolväsendet.

I skollagens inledande kapitel finns övergripande mål för utbildningen

Förslagspunkter (28)

 1. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 2. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU39
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 5. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 21. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 25. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om hävande av riksdagsbindningar (avsnitt 34).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:UbU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.