Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 8 Migration

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Migration
8

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 8
Förslag till statsbudget för 2011
Migration
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Utgiftsområde 8 Migration....................................................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

10

2.3

Mål .........................................................................................................

11

2.4

Resultatredovisning ..............................................................................

12

2.5

Analys

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.