Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 7 Internationellt Bistånd Samarbetsstrategier

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Internationellt
7

bistånd

Bilaga
Samarbetsstrategier
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 7 BILAGA 1
Bilaga
Innehållsförteckning

Samarbetsstrategier...........................................................................................................

5

3
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 7 BILAGA 1
Tabellförteckning

Tabell 1.1 Samarbetsstrategier .........................................................................................

5

4
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 7 BILAGA 1
Samarbetsstrategier
Tabell 1.1 Samarbetsstrategier
1

Tusental kronor

Tidsperiod

Kommentar

Utbetalat stöd 2009

AFRIKA

Regional strategi Afrika

2002–2009

Beslut om ny strategi
(2010–2015)
planeras tas under 2010

1 180 451

Botswana

2010–2013

21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.