Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 25 Allmänna bidrag till 25 kommuner

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Allmänna bidrag till
25
kommuner
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 25
Förslag till statsbudget för 2011
Allmänna bidrag till kommuner
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Allmänna bidrag till kommuner ............................................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

2.3

Mål .........................................................................................................

10

2.4

Resultatredovisning

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.