Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 24 Näringsliv

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetpropositionen för 2011

Näringsliv 24

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

Förslag till statsbudget för 2011

Näringsliv

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Näringsliv..............................................................................................................

13

2.1

Omfattning............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

13

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

14

3

Näringspolitik.......................................................................................................

15

3.1

Omfattning............................................................................................

15

3.2

Utgiftsutveckling

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.