Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 18 Samhälsplanering bostadsförsörjning byggande samt konsumentpolitik

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Samhällsplanering,
18
bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 18
Förslag till statsbudget för 2011
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut
......................................................................................

9

2

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt

konsumentpolitik
.................................................................................................

11

2.1

Omfattning
............................................................................................

11

2.2

Utgiftsutveckling
..................................................................................

11

2.3

Skatteutgifter
.........................................................................................

12

3

Bostadsmarknad

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.