Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetpropositionen för 2011

Arbetsmarknad och 14 arbetsliv

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Förslag till statsbudget för 2011

Arbetsmarknad och arbetsliv

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.......................................................................................

9

2

Lagförslag ..............................................................................................................

11

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring .........................................................................

11

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1597) om ändring i lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring................................................

17

2.3Förslag

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.