Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ekonomisk trygghet

12

för familjer och barn

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 12
Förslag till statsbudget för 2011
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Ekonomisk trygghet för familjer och barn...........................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

10

2.4

Mål

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.