Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 Bilaga 3 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilaga 3
Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män
PROP. 2010/11:1 BILAGA 3
Bilaga 3
Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män
Innehållsförteckning

Sammanfattning................................................................................................................

7

1

Jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden.....................................................

7

1.1

Arbetslösheten minskar snabbare för män............................................

7

1.2

Grunden till ett jämställt arbetsliv läggs i skolan..................................

8

1.3

En könsuppdelad arbetsmarknad...........................................................

9

1.4

Kvinnor förvärvsarbetar mindre än män..............................................

11

1.5

Utanförskapet

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.