Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ekonomisk trygghet
10
vid sjukdom och
handikapp
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 10
Förslag till statsbudget för 2011
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Lagförslag................................................................................................................

9

2.1

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ...........................

9

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i

föräldraledighetslagen (1995:584)........................................................

14

3

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp .............................................

15

3.1

Omfattning............................................................................................

15

3.2

Utgiftsutveckling

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.