Till innehåll på sidan

Proposition 1997/98:185

Proposition 1997/98:185

Inlämnat av
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-09-15
Bordläggning
1998-10-05
Hänvisning
1998-10-15
Motionstid slutar
1998-10-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1997/98:185

Akt om ändring i ILO:s stadga samt ILO:s
konvention och rekommendation om hemarbete

Prop.

1997/98:185

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 augusti 1998

Göran Persson

Margareta Winberg

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en av Internationella
arbetskonferensen år 1997 antagen akt om ändring i Internationella ar-
betsorganisationens (ILO) stadga. I propositionen lämnar regeringen
även en redogörelse för ILO:s konvention (nr 177) och rekommendation
(nr 184) om hemarbete i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.
Regeringen anser att Sverige för närvarande inte bör tillträda konventio-
nen.

1 Riksdagen

Förslagspunkter (3)

 1. att riksdagen godkänner 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga.
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:AU14
 2. att riksdagen godkänner 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga.
  Behandlas i
 3. att riksdagen godkänner 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga.
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.