Till innehåll på sidan

2013 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2012/13:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2013-04-15
Inlämning
2013-04-15
Bordläggning
2013-04-15
Hänvisning
2013-04-16
Motionstid slutar
2013-04-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

2013 års ekonomiska vårproposition

Regeringens proposition 2012/13:100

2013 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer

Regeringens proposition 2012/13:100

2013 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2014.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning och en uppföljning av sysselsättnings-

Förslagspunkter (5)

 1. Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2012/13:FiU20
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 12.1.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2012/13:KU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 3. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 12.1.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2012/13:KU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 4. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (avsnitt 12.1.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2012/13:KU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 5. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet respektive utgiftsområde 8 Migration (avsnitt 12.1.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2012/13:KU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.