Till innehåll på sidan

2012 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2011/12:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2012-04-16
Inlämning
2012-04-16
Bordläggning
2012-04-16
Hänvisning
2012-04-17
Motionstid slutar
2012-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

2012 års ekonomiska vårproposition

Regeringens proposition 2011/12:100

2012 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer

Regeringens proposition 2011/12:100

2012 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2013.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av det finanspolitiska ramverket och en uppföljning av sysselsättningspolitiken,

Förslagspunkter (8)

 1. Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
  Behandlas i:
  Betänkande 2011/12:FiU20
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen (avsnitt 2.1 och 14.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2011/12:KU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 3. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 14.1.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2011/12:KU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 4. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 14.1.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2011/12:KU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 5. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 14.1.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2011/12:KU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 6. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 14.1.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2011/12:KU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 7. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 14.1.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2011/12:KU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 8. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 14.1.6).
  Behandlas i:
  Betänkande 2011/12:KU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.