Till innehåll på sidan

2011 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2010/11:100 Bilaga 4: Uppföljning av riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilaga 4

Uppföljning av riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek

PROP. 2010/11:100 BILAGA 4

Bilaga 4

Uppföljning av riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek

Innehållsförteckning

1

Inledning.................................................................................................................

7

1.1

Osäkerhet på kort och lång sikt .............................................................

7

2

Bakgrund till nuvarande riktlinje...........................................................................

8

2.1

Budgetprocessutredningen .....................................................................

8

3

Historiska prognosfel ............................................................................................

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.