Till innehåll på sidan

2011 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2010/11:100 Bilaga 3: Fördelningspolitisk redogörelse

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilaga 3

Fördelningspolitisk

redogörelse

PROP. 2010/11:100 BILAGA 3

Bilaga 3

Fördelningspolitisk redogörelse

Innehållsförteckning

Utgångspunkter................................................................................................................

7

Sammanfattning................................................................................................................

9

Inledning .........................................................................................................................

10

1

Inkomstutveckling och inkomstfördelning........................................................

11

1.1

Vad vill vi mäta? ....................................................................................

11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.