Öppen utfrågning om vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning

Torsdagen den 25 januari håller arbetsmarknadsutskottet en öppen utfrågning om vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning.

Tid: Klockan 10.30-12.00

Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.


Program

10.30-10.35 Inledning

  • Raimo Pärssinen, ordförande (S) i arbetsmarknadsutskottet

10.35-10.50 Presentation av rapporten Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning – en uppföljning och utvärdering

  • Raimo Pärssinen och Madeleine Nyman, utvärderare utskottsavdelningen

10.50-11.55 Anföranden inklusive frågor och diskussion

  • Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
  • Lars Ahlenius, bitr. enhetschef Stockholms stad
  • Bengt Eklund, kvalificerad handläggare Arbetsförmedlingen
  • Jessica Arvidsson, fil. doktor hälsa och livsstil inriktning handikappvetenskap
  • Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention
  • Maria Johansson, ordförande Lika Unika

11.55-12.00 Avslutning

  • Erik Andersson, ledamot (M) i arbetsmarknadsutskottet